Gaat het echt zo slecht met onze aarde?

Wat is er dan aan de hand?

En wat heeft het met onze manier van leven te maken, en met de denkwijze daarachter?

En wat kunnen we er dan aan doen?

Moeten we anders gaan leven of kan de techniek alles oplossen?

Kan het geloof, kunnen Bijbelse noties en verhalen behulpzame inzichten bieden?

Wat betekent het om rentmeesters van onze planeet te zijn?

Dit soort vragen en mogelijke antwoorden en oplossingen wil John Grin, hoogleraar systeeminnovaties aan de UvA en op de lijst van de Duurzame Top 100 in 2016 van het dagblad Trouw, aan de orde stellen in een presentatie, waarin hij veel ruimte biedt om elkaar in discussie te gaan.

Datum: 6 november om 20.00 uur in de Pelgrimskerk.