Oecumenische bezinningsmiddag ‘De Europese Reformaties’

In het Reformatieherdenkingsjaar willen we, in de maand waarin Luther zijn stellingen te Wittenberg openbaar maakte, samen met De Goede Herder ons in een middagbijeenkomst bezinnen op het goede (en wellicht minder goede) dat de Europese Reformaties ons hebben opgeleverd.We kijken daarbij verder dan Wittenberg en Genève en nemen in ieder geval ook de rooms-katholieke Contrareformatie mee.

Pastor Kint zal ons vanuit zijn deskundigheid inleiden in de sociaal-economische omstandigheden die tot de reformatiebewegingen hebben geleid, waarna ds. De Vries ons bepaalt bij de theologische kernpunten van Reformatie en Contrareformatie.

In het tweede deel van de middag is er gelegenheid om te delen wat we over en weer van de protestantse én rooms-katholieke pogingen tot kerkhervorming hebben geleerd.

Datum: woensdag 18 oktober 2017 van 14.30 tot uiterlijk 16.30 uur in de Pelgrimskerk.