Bijbelkring ds. de Vries, Bevrijd en toch nog niet gelukkig

De ballingschapsprofeten wekten grote verwachtingen met hun profetieën over het heil dat zou volgen op Juda’s bevrijding uit Babylon. De bevrijding is er gekomen., maar de verlossing die daarmee gepaard zou gaan, bleek minder ingrijpend dan was voorzegd.

In de zomerkring van dit jaar houden we ons bezig met de relatief onbekende bijbelse literatuur uit de periode direct volgend op de ballingschap, een periode van wederopbouw, maar tegelijk van moeite en teleurstelling.

In vijf bijeenkomsten maken we kort kennis met de boeken Ezra, Nehemia, Haggaï en Zacharia, en overwegen we hun betekenis voor ons leven vandaag de dag. 

Tijd: 14.00 uur tot ± 15.30 uur in de Pelgrimskerk.