Kerkenraad

Ds H.U.de Vries Voorganger Pelgrimskerk 020 6869141
Dhr. H. Stok Voorzitter kerkenraad moderamen 020-6442570
Ds. B. Spronk Teamleider VUmc
Ds. S. van der Hoek Geestelijk verzorger Buitenhof 020-5044000
Dhr. J.P. Haalebos diaken
Dhr.A. Lodder moderamen, scriba
Mevr. H.M. Zweers Ouderling Vreugendhof
Dhr. G. Oud Ouderling kerkrentmeester
Mevr. A.W. Meyer-Vos Ouderling
Mw. M.J.C. Hellema Voorzitter wijkdiaconie, moderamen AK
Mw. A.G. Visser Ledenadministratie Pelgrimskerk, Comm. van ontvangst, diaken 020-6834940
Dhr. D. Westra Serc.Wijkdiaconie, lid CvD
Mw. N.H. Velthorst Wijkkerkenraad Notulist
Dhr. H.H. MacIntosch Ouderling voor de Vreugdehof
Mw. P. J. Versteeg Ouderling, lid van het moderamen en afgevaardigde naar de AK
Mevr.M. Felser-Schuts ouderling Buitenhof
Dhr. H. van Silfhout beheer gebouw