Mw. A.G. Visser

Kerkenraad

Contactpersoon

Ledenadministratie Pelgrimskerk, Comm. van ontvangst, diaken

020-6834940