Mw. P. J. Versteeg

Kerkenraad

Contactpersoon

Ouderling, lid van het moderamen en afgevaardigde naar de AK