De zondagse kerkdiensten van de Pelgrimskerkgemeente worden gekenmerkt door een welverzorgde liturgie en een preek ( Liturgie en Preek ) met een verhelderende uitleg en de nodige diepgang. Aan de diensten werkt met zekere regelmaat de cantorij mee. Daarnaast worden er zesmaal per jaar cantatediensten gehouden, met medewerking van het koor Linguae atque Cordis ( Muziek op de zondagmorgen ) solisten en instrumentalisten.

Op de zondag voor Kerstmis en de zondag voor Pasen is er een kinderdienst. Sinds kort worden er enkele malen per jaar ook Taizévieringen georganiseerd.

De reguliere diensten beginnen om 10.00 uur in de periode van de zomertijd en om 10.30 uur gedurende de wintertijd. Na elke dienst is er gelegenheid gezamenlijk koffie te drinken.